Văn phòng The Caterers

Gọi The Caterers: (028) 38 126 901

Gửi fax đến: (028) 38 126 902

Email: info@thecaterers.vn

Address:
HCM: 46 A-C-D Vuon Lai, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC

Xem bản đồ địa điểm

Viết thư cho chúng tôi
Yêu cầu báo giá

Catering type

Food DeliveryIndustrial CanteenSchool CanteenEvent Catering