Văn phòng The Caterers

Gọi The Caterers: (028) 38 126 901

Email: info@thecaterers.vn

Address:
HCM: 46 A-C-D Vuon Lai, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC

Xem bản đồ địa điểm

  Viết thư cho chúng tôi
   Yêu cầu báo giá

   Catering type

   Food DeliveryIndustrial CanteenSchool CanteenEvent Catering