MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Quản trị hệ thống quản lý attp 22000, hệ thống quản lý chất lượng 9001 và haccp:

+ Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý nhằm kiểm soát được chất lượng đáp ứng yêu cầu của Luật và khách hàng.

+ Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về kiểm soát VSATTP và chất lượng sản phẩm dịch vụ đảm bảo đồng bộ và hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát VSATTP và chất lượng sản phẩm dịch vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

+ Rà soát và cập nhật cải tiến các biện pháp kiểm soát phù hợp

+ Hoạch định thẩm tra hệ thống an toàn thực phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

+ Thiết lập hồ sơ thẩm tra các chương trình tiên quyết PRP, CCP và OPRP

+ Xây dựng bối cảnh của tổ chức, rủi ro & cơ hội của HTQL, Quản lý sự thay đổi, Các quá trình liên quan tới khách hàng, Thiết kế và phát triển sản phẩm mới

+ Thiết lập phương pháp nhận diện và đánh giá các mối nguy an toàn thực phẩm, xác định mức chấp nhận cho từng mối nguy, lập hồ sơ phân tích mối nguy và kiểm tra mối liên hệ giữa bảng phân tích mối nguy và các biện pháp kiểm soát thực tế

+ Thiết lập mô tả các đặc tính của sản phẩm và mục đích sử dụng của sản phẩm

+ Thiết lập hồ sơ thẩm tra và kế hoạch thẩm tra

+ Tổ chức đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo định kỳ

+ Thiết lập các chương trình thẩm định các phương pháp

 • Quản lý giám sát vsattp:

+ Thiết lập, duy trì và cải tiến việc thực hiện giám sát VSATTP đạt hiệu quả

+ Kiểm tra đánh giá hiệu quả sau giám sát VSATTP

+ Báo cáo hoạt động giám sát và tình hình VSATTP tại mỗi địa điểm kinh doanh của Công ty

 • HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHẰM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG KIỂM SOÁT VSATTP

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo và nội dung đào tạo cho công ty

+ Trực tiếp đứng lớp tập huấn kiến thức VSATTP và các quy trình kiểm soát VSATTP

+ Kiểm soát chất lượng sau đào tạo

+ Thiết lập quy trình đào tạo để hỗ trợ việc kiểm soát năng lực và nhận thức của nhân viên.

 • GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC PHÀN NÀN VỀ VSATTP

+ Xây dựng các biện pháp xử lý các sự vụ thực phẩm

+ Trực tiếp lãnh đạo và phối hợp xử lý các sự vụ thực phẩm cùng các phòng ban liên quan

 • QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

+ Quản lý, đào tạo và xây dựng lộ trình phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực

+Phát triển nhân viên QL cấp trung để phục vụ cho các dự án mở rộng của công ty

 • THAM GIA TƯ VẤN VSATTP TRONG CÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẾP MỚI
 • THAM GIA CÔNG TÁC TIẾP CÁC ĐOÀN THANH KIỂM TRA LIÊN QUAN ATTP

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

 • Nam/Nữ tuổi từ 35 trở lên, có sức khỏe tốt
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành CNTP, có chứng nhận ISO 22000, 9001, Lead auditor, đánh giá nội bộ
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí tương đương Trưởng Phòng QLCCL hoặc QA/QC Manager trong ngành cung cấp dịch vụ suất ăn, ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực suất ăn trường học
 • Kỹ năng chuyên môn/kiến thức: kiến thức xây dựng hệ thống quản lý ATTP ngành dịch vụ suất ăn, ưu tiên ứng viên am hiểu quy trình vận hành sản xuất sơ chế biến suất ăn hoặc các mối nguy sinh hóa lý trong sản phẩm suất ăn.
 • Kỹ năng mềm: khả năng lãnh đạo đội nhóm, khả năng giải quyết/xử lý vấn đề, khả năng thương lượng đàm phán, khả năng nhận định và nhạy bén, khả năng quan sát giám sát và kiểm tra, khả năng ứng xử giao tiếp lưu loát, khả năng truyền đạt kiến thức, khả năng thuyết trình và thuyết phục, khả năng ra quyết định, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Phẩm chất cá nhân: Tinh thần trách nhiệm cao, có tâm huyết, trung thực, công bằng,tự chủ trong công việc, chịu được áp lực cao và chấp nhận công tác nội thành và tỉnh khi có sự vụ thực phẩm.

Nộp Hồ Sơ - CV

Leave a Reply

Your email address will not be published.