CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu rằng nguồn nhân sự chủ lực là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của công ty. Tại The Caterers, chiến lược tuyển dụng của chúng tôi là đón nhận những cá nhân có thái độ đúng mực, mong muốn phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp lâu dài với chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: (028) 38 126 901 line 115

Email: recruitment@thecaterers.vn

Nộp hồ sơ - cv tư vấn tuyển dụng tham gia group

Các vị trí đang tuyển dụng tại Caterers